Corona Virus Update : Maatregelen

Hoe kun je een mogelijke besmetting met
het
Corona-virus (COVID-19) voorkomen ?

Vermijd handen geven !
Was regelmatig en grondig je handen.
Hoest of nies in een papieren zakdoek.
Blijf thuis als je zelf ziek bent.
Voorkom nauw contact met personen die ziek zijn.

Extra informatie :
     
Amateurvoetbal
Stilgelegd !
 Amateur-competities Voetbal Vlaanderen definitief stopgezet !
Evenementen ??  <- info betreffende organisatie & evenementen
Voetballen in
Coronatijd ??
 
Bron :  https://www.rbfa.be/nl/zoeken?q=corona
Bron :  https://www.voetbalexpress.be/vaste_paginas/nieuws.html
Bron :  https://www.vrouwenvoetbalkrant.be/zoeken?q=corona
Bron :  Voetbal Vlaanderen
Bron :  Sporza
Medische info :  

Update dinsdag 25 januari'21
AMATEURCOMPETITIES VOETBAL VLAANDEREN DEFINITIEF STOPGEZET !
De crisiscel van de KBVB, waarin alle geledingen van het Belgisch voetbal (Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro League en KBVB) zijn vertegenwoordigd, is opnieuw bijeengekomen op maandag 25 januari.
Tijdens deze vergadering is de unanieme beslissing genomen om alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten.
Deze beslissing was de enige mogelijke in het licht van de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn met het oog op de bestrijding van Covid-19.
Covid-19 heeft een enorme impact op het voetbal. Honderdduizenden spelers kunnen hun favoriete sport niet beoefenen.
Voor de clubs zijn de gevolgen organisatorisch en financieel enorm.
We zijn ons bewust van de moeilijke financiële situatie waarin de clubs verkeren.
We zullen bondsbijdragen schrappen voor de volgende maanden waarin niet gevoetbald mag worden.
Het totale steunpakket aan de clubs bedraagt hierdoor sinds het uitbreken van de pandemie om en bij de 8 mio €.
 
WELKE COMPETITIES ZULLEN WEL NOG GESPEELD WORDEN ?
Concreet betekent dit dat de Jupiler Pro League, 1B Pro League, de Croky Cup en de Scooore Super League (Women’s Super League) de enige competities zijn die zullen worden voortgezet, dit mits naleving van de met de overheden overeengekomen akkoorden.
Alle andere competities worden als blanco beschouwd; alle rangschikkingen worden geannuleerd en er zullen geen kampioenen noch sportieve stijgers en dalers worden aangeduid.
Bovendien zal er geen winnaar zijn van de Beker van België Vrouwen en Futsal.
 
DE "NIEUWE" PROVINCIALE WEDSTRIJDKALENDERS - DINSDAG 22 DECEMBER 2020 !
De provinciale competities werden stilgelegd in de week van 13 oktober.
Zoals al eerder aangekondigd gaat men vanaf het begin van februari 2021 gewoon verder met de afgelaste wedstrijden van 18 oktober en wordt er een "halve" competitie afgewerkt.
Dat allemaal onder voorbehoud vanwege het virus.
 
HEROPSTART VAN DE PROVINCIALE COMPETITIES ?
"Voetbal Vlaanderen" en de Crisiscel van de Voetbalbond beslisten om de competities vanaf de 1e Nationale reeks (de vroegere 1e amateurs)
tot en met de 4e provinciale afdeling terug op te starten vanaf zaterdag 14 februari 2021.

Uiteraard is dit onder voorbehoud, want "de cijfers" (lees: alle mensen) moeten wel meewerken.
Daar vrezen wij persoonlijk echter voor, want indien (zoals we via diverse kanalen kunnen lezen) de focus gericht wordt op het feesten,
het vuurwerk afsteken en het funshoppen, men bijgevolg de richtlijnen volledig aan de laars lapt én er een derde (Sinterklaas-, Kerst- en Nieuwjaars-) golf komt,
is het mede daardoor dat het voetbalseizoen helemaal gestopt wordt en als niet gespeeld zal worden beschouwd.

Er werd beslist dat de eerste ploegen in het provinciale voetbal en in de 2e en 3e afdelingen VV enkel de heenronde zullen spelen.
De laatste speeldag zou dan in het weekend van 1 en 2 mei afgewerkt worden.
Op basis van het eindklassement na 15 speeldagen worden dan de kampioenen, de stijgers en de dalers aangeduid.

De stijgers en dalers zullen worden aangeduid "over de reeksen heen",
waarbij men de resultaten van de ploegen in de reeksen (per afdeling, bijvoorbeeld 3e provinciale) met elkaar vergelijkt volgens de plaats in de reeks,
dan het aantal punten, dan de gewonnen wedstrijden en tot slot het doelsaldo.
In die opgemaakte "volgorde" per afdeling wordt het aantal stijgers (of dalers) bepaald
volgens het aantal ploegen dat (volgens het reglement) naar een andere afdeling mag stijgen (of dalen).

Wat de afzonderlijk afgelaste wedstrijden betreft, die zouden gespeeld moeten worden op woensdag 3, zondag 7 en de woensdagen 10, 17 en 24 februari.

* Nog even wat voorlopige aanvullende info:
- de reeds afgewerkte speeldagen 2, 3, 4, 5 en 6 zullen in het nieuwe schema het nummer 1 tot en met 5 krijgen.
- Wat de nog geplande speeldagen betreft: de nummers 7, 8, 9 en 10 worden respectievelijk de nummers 6, 7, 8 en 9.
- De afgelaste speeldag nummer 1 wordt nummer 10, en de nummers 11 tot en 15 met behouden hun oorspronkelijk volgnummer.
 
Update dinsdag 7 december'20
Crisiscel KBVB nam belangrijke beslissingen ook voor het vrouwenvoetbal !

Op maandag 7 december 2020 heeft de crisiscel van de KBVB enkele belangrijke beslissingen genomen
voor het vervolg van het voetbalseizoen in het vrouwenvoetbal.
Het afwerken van de competitie onder de oorspronkelijke competitieformats zal immers niet mogelijk zijn.

  - De lopende competities in alle afdelingen van het amateurvoetbal (eerste ploegen vrouwen en heren) worden afgewerkt op basis van ‘de heenrondes’
(zijnde de helft van de oorspronkelijke competitie en kalender waarbij elke ploeg één keer tegen elke tegenstander uit de reeks speelt)
  - Deze competitie zal leiden tot een eindrangschikking met de normale gevolgen: een kampioen, stijgers en dalers.
  - De heropstart voor de seniorencompetitie is voorzien in het weekend van 13 februari 2021 en deze in het jeugdvoetbal in het weekend van 6 februari 2021.
  - Alle eerder uitgestelde wedstrijden worden nog gespeeld.
Deze beslissingen drongen zich op na de verlenging van de huidige COVID-maatregelen voor de sport tot 15 januari 2021,
waardoor het amateurvoetbal meer dan 3 maanden volledig zal hebben stilgelegen.
Wel nog meegeven dat deze beslissingen zijn onder voorbehoud van een mogelijke heropstart van de collectieve trainingen vanaf 16 januari 2021.
 
NIEUWE BESLISSINGEN VAN DE CRISISCEL VAN DE KBVB !
De crisiscel van de KBVB die alle geledingen van het voetbal vertegenwoordigt (KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en Pro League),
is vandaag, 7 december 2020 opnieuw samengekomen en heeft vastgesteld dat het afwerken van de competitie onder de oorspronkelijke competitieformats onmogelijk is geworden.
Bijgevolg werden unaniem de volgende beslissingen genomen voor het amateurvoetbal (veldvoetbal).
  - Beslissing om de lopende competities in alle afdelingen van het amateurvoetbal (eerste ploegen heren en vrouwen) af te werken op basis van de heenrondes.
(zijnde de helft van de oorspronkelijke competitie en kalender waarbij elke ploeg één keer tegen elke tegenstander uit de reeks speelt).
  - Deze competitie zal leiden tot een eindrangschikking met de normale gevolgen : een kampioen, stijgers, en dalers.
  - De heropstart voor de seniorencompetitie is voorzien in het weekend van 13 februari 2021 en deze in het jeugdvoetbal in het weekend van 6 februari 2021.
  - Alle eerder uitgestelde wedstrijden worden nog gespeeld.
Deze beslissingen drongen zich op na de verlenging van de huidige COVID-maatregelen voor de sport tot 15 januari 2021 waardoor het amateurvoetbal meer dan 3 maanden volledig zal hebben stilgelegen.
Deze beslissingen zijn onder voorbehoud van een mogelijke heropstart van de collectieve trainingen vanaf 16 januari 2021.
 
ENKEL HEENRONDE WORDT GESPEELD BIJ COMPETITIES MET STIJGEN EN DALEN !
Voetbal Vlaanderen werd geconfronteerd met de recente beslissingen van het Overlegcomité en de Vlaamse sportsector.
De eerder geplande competitiehervatting begin januari zal in deze moeilijke tijden moeten wijken voor een nieuwe oplossing.
Onderstaande inhoud is uiteraard onderhevig aan de maatregelen van diverse overheden i.f.v. de coronacrisis.
 
Na overleg met diverse stakeholders en afweging van verschillende elementen (juridisch, sporttechnisch, organisatorisch, gezondheid,…)
nam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen in zitting van zaterdag 05-12-2020 de beslissing,
om voor alle reeksen met stijgen en dalen, enkel de heenronde af te werken.
Op basis van dit eindklassement - wanneer alle ploegen eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben - worden kampioenen, stijgers en dalers aangeduid.
We bevestigen dat ook in dit scenario de eindrondes niet gespeeld zullen worden.
Dit werd bevestigd door de crisiscel van de KBVB die alle geledingen van het voetbal vertegenwoordigt (KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en Pro League) op heden.
 
De algemene maatregelen genomen tijdens de Algemene Vergaderingen van Voetbal Vlaanderen blijven van tel, voor zover van toepassing.
Aangepaste reglementering volgt via de Hoge Raad en de coronacrisiscel.
 
CONCRETE INFORMATIE REEKSEN MET STIJGEN EN DALEN !
  - Eerste elftallen provinciaal voetbal en hogere afdelingen (2e en 3e afdeling): competitiestart in het weekend van 14-02-2021.
De competitie (= enkel de heenronde) eindigt normaliter in het weekend van 02-05-2021.
De eerder individueel uitgestelde wedstrijden dienen ingehaald te worden in de maand februari (3, 7, 10, 17 en 24 februari), voor zover toegelaten en mogelijk.
  - Recreatief veldvoetbal (eerste elftallen met stijgen en dalen): het recreatief veldvoetbal start eveneens in het weekend van 14-02-2021.
Bij de reeksen met stijgen en dalen wordt enkel de heenronde afgewerkt. Er wordt nadien nog een bekercompetitie of ander alternatief aan de clubs aangeboden om extra wedstrijden te voorzien.
Kalender wordt opgemaakt.
  - Provinciaal en interprovinciaal futsal (eerste elftallen): gezien de kalender grotendeels afhankelijk is van de beschikbaarheid van de sporthallen,
wordt een beperkte competitie aangeboden waarbij elk team tegen elke tegenstrever zal uitkomen.
Hierover wordt zo snel als mogelijk gecommuniceerd.
  - Minivoetbal: gezien de specifieke situatie van het minivoetbal met kleinere reeksen wordt nog onderzocht of zij de hele competitie kunnen afwerken, dan wel slechts de heenronde spelen.
Hierover wordt zo snel als mogelijk gecommuniceerd en een kalender opgemaakt.
 
CONCRETE INFORMATIE REEKSEN ZONDER STIJGEN EN DALEN !
  - Jeugdvoetbal: het jeugdvoetbal in alle leeftijdscategorieën, zowel IP, P als Gew, hervat in het weekend van 06-02-2021 en eindigt op 29-05-2021.
Om de verplaatsingen tot een minimum te beperken wordt er zoveel mogelijk in reeksen van 6 gespeeld,
en werden de niveaucodes toegepast voor enerzijds teams 1 en 2, en anderzijds teams 2 en 3.
In de reeksen van 6 zal men 3 x tegen elkaar spelen.
In uitzonderlijke gevallen zullen er nog reeksen van 7 of 8 zijn waar men 2 x tegen elkaar speelt.
  - Reserven, veteranen, recreanten, G-voetbal,…: voor deze categorieën zal een aangepaste kalender aangeboden worden.
Start is eveneens voorzien in het weekend van 14-02-2021.
 
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DEZE BESLISSING ?
  - Organisatorisch: een overvolle agenda van 30 speeldagen zorgt in het huidige kader voor heel wat extra druk op onze clubs.
Extra veel bijkomende midweekwedstrijden,
meerdere speeldagen op feestdagen en nogmaals een verlenging van de competitie zou een te zware last op de cluborganisatie en vrijwilligers leggen.
  - Sportief: elk team 1 x tegen elkaar laten spelen lijkt een eerlijkere competitie dan bv. 75% van de competitiewedstrijden te laten spelen.
  - Examens: de competitie tijdig beëindigen brengt onze studenten in de blok- en examenperiode niet in moeilijkheden
  - Medisch: Nu nog een volledige kalender beëindigen zou de fysieke belasting op onze spelers enorm verhogen met heel wat blessureleed tot gevolg.
Uiteraard zijn er ook nog financiële en juridische redenen !
 
Door deze haalbare en toch sportieve nieuwe kalender bieden we de clubs ook de mogelijkheid om nog andere activiteiten en events te organiseren.
Voor onze leden blijft er ook ruimte om, in hopelijk post-coronatijd, andere uitdagingen op te nemen.
We zijn ervan overtuigd dat deze beslissing voor nieuw mentaal en sportief perspectief zorgt.
Daarnaast biedt het zuurstof aan onze spelers / speelsters, trainers, vrijwilligers, scheidsrechters, ouders.
Ook onze clubs kunnen op deze manier het onvergetelijke coronavoetbalseizoen hopelijk positief afsluiten.
 
Mogen wij jullie vragen inmiddels alle noodzakelijke gezondheidsregels toe te passen.
Hou het gezond !
 
Update dinsdag 3 november'20
GEEN AMATEURVOETBAL MEER VOOR VOLWASSENEN IN 2020 :
DATUM MOGELIJKE HEROPSTART BEKEND !!
Door de snelle toename van het aantal coronamesmettingen werd het amateurvoetbal grotendeels stopgezet.
Alleen sommige jeugdploegen kunnen nog aantreden. Voor de volwassenen ligt de competitie nog zeker tot aan het einde van dit kalenderjaar stil.
Voetbal Vlaanderen heeft nieuwe richtdata gesteld voor de heropstart van de competities voor U13 en ouder.
Voetbal Vlaanderen plant de hervatting van de competities vanaf maandag 4 januari 2021.
Futsal en minivoetbal kunnen op die dag met een nieuwe competitieweek starten.
Het eerste weekend voor de veldvoetbalcompetities wordt ingepland op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021.
Dit geldt voor senioreswedstrijden, competitief en recreatief, evenals voor alle jeugdwedstrijden, volgens persbericht van Voetbal Vlaanderen.
De sportbond kondigde ook al aan dat er zeker geen eindrondes zullen worden afgewerkt in het seizoen 2020/21,
en dat de nieuwe kalender voor 1 december zal worden bekendgemaakt.
 
Update maandag 2 november'20
VOETBAL VLAANDEREN GEEFT PERSPECTIEF BIJ DE HEROPSTART VAN HET VOETBALSEIZOEN 2020-2021 !
U bent ondertussen ongetwijfeld op de hoogte van de nieuwe coronamaatregelen, ook deze betreffende de sport én de toepassing hiervan op voetbal.
Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van 28 oktober 2020 over een heropstart van de competities zoals onderstaand geformuleerd.
 
Op bepaalde zaken hebben we als federatie geen rechtstreekse impact. Elke beslissing blijft voorwaardelijk gezien de constant veranderende coronasituatie.
Maar gezien vele clubs snakken naar een duidelijke tijdslijn en naar toekomstperspectief geven we het volgende mee:
 
De amateurcompetities liggen stil door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 tot en met 13 december 2020.
Gezien er door 13j en ouder niet in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) kan worden getraind, gezien een voorbereidingsperiode van enkele weken,
voor opstart van de competitie nodig is, worden alle competities van Voetbal Vlaanderen stopgezet tot eind 2020.
We plannen de hervatting van de competities vanaf maandag 4 januari 2021. Futsal en minivoetbal kunnen op die dag met een nieuwe competitieweek starten.
 
Het eerste weekend voor de veldvoetbalcompetities wordt ingepland op zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021.
Dit geldt voor senioreswedstrijden, competitief en recreatief, evenals voor alle jeugdwedstrijden.
Voor de individueel uitgestelde wedstrijden door coronagevallen, omwille van bekerdeelname of andere redenen bieden we een dubbele mogelijkheid aan:
Ingeval uw club – al dan niet uitzonderlijk - over een gehomologeerde verlichting beschikt, kunnen deze wedstrijden midweek worden gespeeld,
op één van de volgende woensdagen, met name op 6, 13, 20 of 27 januari 2021.
 
.Indien de coronasituatie het mogelijk maakt kunnen die wedstrijden ook in overleg tussen teams en het verantwoordelijke competitiesecretariaat,
uitzonderlijk op 26 of 27 december 2020, of op 2 en 3 januari 2021 worden gespeeld.
Het is de ambitie om de clubs zo snel mogelijk op een gelijk aantal gespeelde wedstrijden te krijgen met het oog op een verder correct verloop van de competitie,
in functie van de afgesproken algemene regels van toepassing inzake vroegtijdige beëindiging.
 
Derhalve dient – nogmaals onder voorbehoud van corona - één van beide bovenstaande opties ingevuld.
Deze wedstrijden dienen uiterlijk 31 januari 2021 te worden voorzien.
 
NIEUWE KALENDER ZONDER EINDRONDES :
Het Bestuur besliste in het seizoen 2020-2021 geen eindrondes te spelen, gezien er door het uitstel van de competitie en de geplande heropstart begin 2021, te weinig speeldagen beschikbaar blijven in de kalender. Bijkomende stijgers en dalers worden aangeduid over de reeksen heen op basis van de gekende regels, opgenomen in de Algemene Maatregelen bij het stopzetten van de competities (goedgekeurd door onze AV op 15 juni 2020).
De aangepaste kalender zal u uiterlijk 1 december ontvangen. Zoals u weet passen we in het competitievoetbal met stijgen en dalen de kalender aan op basis van de juiste opeenvolging van de geplande wedstrijden, zodat we er met meer kans in slagen om elke club op zijn minst éénmaal tegen alle andere clubs te laten spelen.
 
Update vrijdag 30 oktober'20
PROVINCIAAL EN AMATEURVOETBAL UITGESTELD TOT 31 DECEMBER !

Wat er eigenlijk wel aan zat te komen is nu ook zo goed als zeker: in zowel de nationale als de provinciale reeksen van Voetbal Vlaanderen en de ACFF zal de competitie volledig stilgelegd worden tot (minstens) 31 december. Wat de 1e Nationale betreft (de vroegere 1e Amateurs), die afdeling ligt voorlopig nog stil tot 9 november.

Hoe vervelend dit allemaal ook is voor iedereen die het voetbal speelt of volgt, onze gezondheid gaat voor en daar moeten soms ook zware offers voor gebracht worden. In de Intensive Care met een zuurstofmasker naar adem happen is immers nog veel vervelender. En vermits er ook nog lang geen uitzicht is op een werkend vaccin is deze ingrijpende maatregel ons inziens meer dan logisch.

** Hoe zit het dan eigenlijk met de competities? Als voorbeeld nemen we even de provinciale herencompetitie. Daar zijn voorlopig nu al 11 volledige speeldagen uitgesteld, en bovendien tellen we in die twaalf reeksen (1e tot en met 4e provinciale F) al 27 apart afgelaste en dus nog in te halen wedstrijden.

Er blijven in die reeksen in totaal nog 24 volledige speeldagen af te werken. Als we alle zondagen van januari tot en met april 2021 samentellen komen we op 17. En indien daar ook woensdagavonden bij zouden komen zou dat in theorie ruim voldoende zijn om alle resterende competitieduels en inhaalwedstrijden af te werken, al zijn er dan weinig rustpauzes. En indien de eindrondes zouden vervallen, zoals ook eventueel reglementair voorzien, zijn er ook in de maand mei nog een aantal zondagen en woensdagen vrij.

** Wat zijn de andere mogelijkheden bij een volledige stopzetting van de competities?

1. Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet nadat de meerderheid (de helft + 1) van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of 50 procent van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zal de sportieve eindstand van het kampioenschap opgemaakt worden op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen. Die eindrangschikking duidt de kampioenen aan, en eventueel andere reglementair voorziene stijgers en dalers, conform de bestaande criteria (bondsreglement en, desgevallend, de provinciale modaliteiten).

2. Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet voordat de meerderheid (50 procent + 1) van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of 50 procent van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zullen deze kampioenschappen geannuleerd worden. Dit betekent dat er dan geen stijgers en dalers worden aangeduid. Het volgende seizoen zal starten met dezelfde deelnemers in dezelfde afdeling als in het geannuleerd kampioenschap.

Deze punten werden goedgekeurd door de Vlaamse Studiecommissie, het Bestuur en de Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen. U kan alles ook nog verder in detail nalezen op de pagina "Provinciaal-Allerlei-Stopzetting Competitie".
 
VOETBAL VLAANDEREN - ALGEMENE REGELS 2020-2021
BIJ HET STOPZETTEN OF VERVROEGD AFBREKEN VAN DE KAMPIOENSCHAPPEN


De Voetbalbond heeft alle wedstrijden in de provinciale en recreatieve reeksen afgelast.
Dat geldt voorlopig tot en met woensdag 18 november, inclusief de eerder geplande inhaalwedstrijden van 28 oktober en 11 november, maar we vrezen dat ook dit wel eens een voorlopige datum zou kunnen zijn. Die afgelasting geldt trouwens ook in de Nationale reeksen voor de 2e en 3e afdelingen VV en ACFF.

* Indien, door een heropflakkering van de coronapandemie of door andere externe oorzaken, de kampioenschappen
van het amateurvoetbal georganiseerd door Voetbal Vlaanderen voortijdig stopgezet of onderbroken dienen te worden,
zullen onderstaande basisregels gevolgd worden.

** Deze gelden voor zowel het veldvoetbal, het futsal als het minivoetbal, zowel mannen als vrouwen.

Deze algemene regels voor het seizoen 2020-2021 werden goedgekeurd door de Vlaamse Studiecommissie, het Bestuur en de Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen. Niet voorziene gevallen zullen door het Bestuur van Voetbal Vlaanderen worden beslecht.

1. Het stopzetten van de kampioenschappen is een bevoegdheid van het Bestuur van Voetbal Vlaanderen rekening houdend met algemene richtlijnen van de overheid.

2. Indien de kampioenschappen worden stopgezet en nadien opnieuw hernomen worden zal in het veldvoetbal de initiële volgorde van de speeldagen behouden blijven. Een voorbeeld: het kampioenschap wordt stopgezet na speeldag 5 : bij de heropstart zal er aangevat worden met speeldag 6.
- In het futsal en minivoetbal echter zal bij het herstarten van de kampioenschappen de oorspronkelijke kalender behouden blijven. Een voorbeeld: het kampioenschap wordt stopgezet na speeldag 5 : indien het kampioenschap 12 speeldagen stil ligt, zal bij heropstart speeldag 18 gespeeld worden.

3. De organisatiecomités zullen er over waken om uitgestelde of te herspelen wedstrijden zo snel als mogelijk te laten spelen.
- Wedstrijden op het terrein van clubs zonder goedgekeurde verlichting kunnen ook plaatsvinden in de midweek, voor zover de zichtbaarheid dit toelaat tot het einde van de wedstrijd.
- Voor wedstrijden op het terrein van clubs met een goedgekeurde verlichting, kunnen de clubs verplicht worden de wedstrijd te spelen in de midweek.
- De organisatiecomités kunnen echter ook beslissen om deze wedstrijden te doen spelen in het eerste vrije weekend, voor zover dit geen vertraging meebrengt opdat alle clubs hetzelfde aantal wedstrijden zullen hebben gespeeld.
- Competitiewedstrijden die uitgesteld moeten worden door een overlapping met de Beker van België moeten gespeeld worden op 9 september 2020, tenzij de clubs een andere dag van die week overeenkomen.

4. De uiterste datum voor het spelen van kampioenschaps- of eindrondewedstrijden is bepaald op 30 mei 2021.
- Hiertoe kunnen de organisatiecomités beslissen om in de maanden april en mei twee wedstrijden per week in te plannen.
- Indien in het veldvoetbal de thuisploeg niet over een speelveld met goedgekeurde verlichting beschikt, vangen de midweekwedstrijden aan om 18u30 of later voor zover de zichtbaarheid dit toelaat tot het einde van de wedstrijd.

5. Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet nadat de meerderheid (de helft + 1) van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of 50 procent van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zal de sportieve eindstand van het kampioenschap opgemaakt worden op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen.
- Indien niet alle clubs van een reeks hetzelfde aantal wedstrijden hebben betwist, worden door toepassing van de regel van drie alle ploegen op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst als de ploeg die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft. Het aantal punten, overwinningen en andere reglementaire criteria worden op dezelfde wijze aangepast. Deze resultaten worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma.
- In voorkomend geval worden hier ook de licentieregels op toegepast, om een definitief eindklassement te bekomen.
- De aldus bekomen eindrangschikking duidt de kampioenen aan en desgevallend andere reglementair voorziene stijgers en dalers, conform de bestaande criteria (bondsreglement en, desgevallend, de provinciale modaliteiten).

6. Indien de kampioenschappen definitief worden stopgezet voordat de meerderheid (50 procent + 1) van de clubs minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of 50 procent van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zullen deze kampioenschappen geannuleerd worden. Dit betekent dat er dan geen stijgers en dalers worden aangeduid.
>> Het volgende seizoen zal starten met dezelfde deelnemers in dezelfde afdeling als in het geannuleerd kampioenschap.
>> Eventueel vrijkomende plaatsen ingevolge het verdwijnen van een club (bijvoorbeeld door fusies, algemeen forfait, niet meer inschrijven….) zullen niet worden ingevuld.

7. Eindrondes zullen enkel worden gespeeld als het kampioenschap volledig is afgewerkt en er voldoende tijd overblijft om deze eindrondes te spelen uiterlijk 30 mei 2021 (zie punt 3).
- De organisatiecomités kunnen desgevallend beslissen om het format van deze eindrondes (bv. 1 wedstrijd in plaats van heen- en terugwedstrijd) en de eraan gekoppelde modaliteiten aan te passen.

8. Indien het spelen van eindrondes niet mogelijk is, worden stijgers en dalers over de reeksen heen aangeduid :
- Vooreerst worden de clubs die op dezelfde plaats eindigden (tweedes,..., voorlaatsten...) in het eindklassement van de verschillende reeksen onderling vergeleken aan de hand van het aantal punten (en volgende criteria zoals bepaald in het reglement).
- Indien niet alle clubs die vergeleken worden hetzelfde aantal wedstrijden hebben betwist, worden door toepassing van de regel van drie alle ploegen op hetzelfde aantal wedstrijden geplaatst als de ploeg die het meeste aantal wedstrijden gespeeld heeft. Het aantal punten, overwinningen en andere reglementaire criteria worden op dezelfde wijze aangepast. Deze resultaten worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma.

9. Indien het spelen van eindrondes niet mogelijk is, wordt het principe van vergelijken over de reeksen heen niet toegepast indien het gaat over reeksen van verschillende afdelingen en/of van verschillende vleugels.

10. Nu al wordt bepaald dat in het voetbal, volgende regels gelden :
- Voor wat betreft de interprovinciale eindronde, zal dit in de praktijk worden toegepast voor de vijf clubs die als eerste niet rechtstreekse stijger eindigden in hun provincie.
- In toepassing van punt 9, wordt de eindronde 1e Nationale (de vroegere 1e afdeling amateurs) als niet bestaande beschouwd.
- Hierdoor vervalt ook de eindronde "stijgen 2e afdeling amateurs".
- Indien er een bijkomende stijger uit 2e afdeling amateurs zou moeten worden aangeduid om een vrijgekomen plaats in 1e Nationale afdeling in te nemen, zal deze eerst worden aangeduid door de vleugel waartoe de te vervangen club uit 1e Nationale afdeling behoort.
- Indien deze vrijgekomen plaats(en) het gevolg is (zijn) van het feit dat meer dan drie clubs van 1e Nationale amateurs hun licentie voor deze afdeling niet behaald hebben, wordt er als volgt tewerk gegaan:
- De clubs zonder licentie worden gerangschikt volgens de plaats die ze hebben bekleed in de eindrangschikking van het kampioenschap.
- De drie laatste clubs vervangen de normale dalers van de afdeling, terwijl elke andere club die geen licentie behaalde eveneens daalt en eerst vervangen wordt door een club van de vleugel waartoe de te vervangen club behoort.

11. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, vast te stellen door het bestuur, kunnen geen ploegen in overtal worden toegevoegd
 
VOETBAL VLAANDEREN - CORONAPROTOCOL

Aan het begin van de nieuwe voetbalcompetitie staat ook "Voetbal Vlaanderen" even stil bij de risico's en de gevolgen van een coronabesmetting.
Daarom werd er een protocol opgesteld dat geldt voor alle competities, georganiseerd door Voetbal Vlaanderen, voor het seizoen 2020-2021.

- Wat als een speler of speelster, een trainer, een bestuurder of een scheidsrechter getroffen wordt door covid19, en hij of zij in quarantaine moet.
- Wat zijn de gevolgen voor de competitie en welke maatregelen moet een persoon of club in dat geval ondernemen?

Hopelijk krijgt de competitie 2020-2021 een "normaal" verloop en strooit het beruchte virus geen roet in het eten.
Mocht dat toch gebeuren, dan zal de Voetbalbond jammer genoeg de nodige maatregelen moeten nemen.

Aandacht : De competitie zowel bij de mannen als vrouwen in 1ste Nationale is stopgezet tot het weekend van 7- 8 nov.
CORONA HEEFT ENORME IMPACT : NU OOK UITSTEL IN NATIONALE VROUWENREEKSEN ÉN BEKER VAN BELGIË !

Uitstel in nationale damesreeksen !

    - In het vrouwenvoetbal werd afgelopen weekend nog gespeeld in de nationale reeksen, al werden toen al veel wedstrijden uitgesteld.
- Uiteindelijk kon meer dan de helft van de wedstrijden nog nipt worden afgewerkt, maar daarmee was alles wel meteen gezegd.
 
Ook Beker wordt uitgesteld !
    - De komende weken is er alsnog besloten tot een algemeen forfait.
- Zowel de competitiewedstrijden van dit weekend als 7-8 november zijn alvast uitgesteld.
- De bekerwedstrijden die voorzien waren op het einde van oktober (met daarbij ook teams in de Super League) zijn eveneens uitgesteld.
 
De Voetbalbond heeft alle wedstrijden in de provinciale en recreatieve reeksen afgelast tot en met zondag 1 november.
Er wordt gevreesd dat dit wel eens een voorlopige datum zou kunnen zijn !
Die afgelasting geldt trouwens ook in de Nationale reeksen voor de 2e en 3e afdelingen VV en ACFF.

Update maandag 19 oktober'20
DIT JAAR GEEN VOETBAL MEER IN EERSTE NATIONALE ?
Voetbal Vlaanderen hakte vorige week de knoop door. Alle amateurcompetities vanaf twee nationale liggen voor onbepaalde tijd stil. Ook de Waalse bond ACFF nam die beslissing. In 1A, 1B en eerste nationale ging de bal wel aan het rollen. Mogelijk wordt nu ook de competitie in eerste nationale stilgelegd.

Update vrijdag 16 oktober'20
STAND VAN ZAKEN VOETBAL-, FUTSAL- EN MINIVOETBALCOMPETITIES
Hier vind je een overzicht van de huidige stand van zaken (16 oktober 2020) m.b.t. de organisatie van :
de voetbal-,futsal- en minivoetbalcompetities,
ingevolge de diverse beslissingen van Voetbal Vlaanderen enerzijds en ACFF anderzijds.
 

A. DE NATIONALE COMPETITIES VOETBAL BLIJVEN MOMENTEEL GEPROGRAMMEERD ZOALS VOORZIEN :

    - nationale herenkampioenschappen van het profvoetbal 1A en 1B en hun beloften
- nationale herenkampioenschappen van 1ste nationale en hun reserven
- nationale vrouwenkampioenschappen
B. DE VOLGENDE REGIONALE COMPETITIES, INGERICHT DOOR ACFF EN VOETBAL VLAANDEREN, BLIJVEN GEPROGRAMMEERD ZOALS VOORZIEN :
    1. VOETBAL VLAANDEREN
- competitiewedstrijden voetbal U6 t.e.m. U17
- futsal en minivoetbal t.e.m. 12 jaar
2. ACFF
- wedstrijden voetbal U6 t.e.m. U16
C. COMPETITIES DIE VOORLOPIG WORDEN STILGELEGD :
    1. NATIONAAL
- nationale + interprovinciale futsal
- elite heren jeugdkampioenschappen 11/11
- elite heren jeugdwedstrijden niet-11/11 die een opgemaakte kalender afwerken zonder resultaten
    2. VOETBAL VLAANDEREN
- 2de en 3de afdeling Voetbal Vlaanderen en hun reserven
- provinciale herenkampioenschappen seniores, en hun reserven
- provinciale kampioenschappen voor vrouwen seniores
- kampioenschappen U19 en U21
- kampioenschappen futsal en minivoetbal U13 en ouder
- senioresvoetbal recreatief
    3. ACFF
- 2de en 3de afdeling ACFF en hun reserven
- provinciale herenkampioenschappen seniores, en hun reserven
- provinciale kampioenschappen voor vrouwen seniores
- alle jeugdwedstrijden U17 en ouder

Amateurvoetbal in openlucht wordt met onmiddellijke ingang stilgelegd, jeugd (tot U17) mag wel nog spelen !
Voetbal Vlaanderen heeft beslist om bijna alle wedstrijden in de amateurcompetities met onmiddellijke ingang stil te leggen.
Naast de profcompetities 1A en 1B wordt er komend weekend bij de senioren enkel gespeeld in eerste nationale, de eerste amateur-divisie.
Alle overige wedstrijden worden afgelast.
De jeugdcompetities U6 tot en met U17 worden wel verder georganiseerd.
Voetbal Vlaanderen legt alle matchen in het amateurvoetbal stil !
De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft beslist om per direct alle wedstrijden in de amateurcompetities stil te leggen.
Voetbal Vlaanderen vindt het met de huidige maatregelen onmogelijk om veilig wedstrijden te organiseren.
Ook de Franstalige tegenhanger van Voetbal Vlaanderen volgt dit voorbeeld.

De voorzitter van Voetbal Vlaanderen, liet uitschijnen dat het met de nieuwe, verstrengde maatregelen erg moeilijk zou worden om nog wedstrijden te organiseren in het veldvoetbal.

Die visie werd vandaag gevolgd door de Raad van Bestuur en nadien ook door de Franstalige tegenhanger van Voetbal Vlaanderen.
De competities van 2e amateur (officieel 2e nationale) tot 4e provinciale en het recreatieve voetbal wordt voor onbepaalde duur gestaakt.

Jeugdwedstrijden tot de U17 blijven wel nog toegestaan en ook vriendschappelijke matchen laten we toe, als ze tenminste in de eigen regio plaatsvinden.

Het verschil tussen officiële matchen en vriendschappelijke matchen is het gebruik van de kleedkamer.
Je mag die functie niet onderschatten tijdens competitiematchen.
De kleedkamer vormt een essentieel onderdeel, ook voor onder meer besprekingen.
    - dat heb je met vriendschappelijke matchen minder.
    - bovendien zijn de verplaatsingen bij die laatste minder ver.
De economische gevolgen van deze beslissingen zullen al bij al nog wel meevallen.
Er zijn minder inkomsten, maar spelers hoeven ook niet meer betaald te worden.

De jeugdvoetballers worden van dit alles ontzien.
We willen de jeugd nog altijd een perspectief geven.
Dat mentale aspect werd tijdens de vergadering benadrukt.
 
: Leidraad Sport en Corona
: Kleurcodes in de sport

Update dinsdag 13 okt'20

VOETBAL VLAANDEREN LEGT COMPETITIE SENIORES STIL MAAR LAAT JEUGD VERDER VOETBALLEN !!

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam kennis van de genomen beslissing om binnen de sportsector over te gaan van code geel naar code oranje.

Het Bestuur besliste in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:

Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.
Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.
Gezien enkel zeer gelimiteerd gebruik van de kleedkamers mogelijk blijft zullen ook jeugdwedstrijden met veel flexibiliteit kunnen worden uitgesteld.
Clubs die met hun seniores willen blijven trainen en/of vriendschappelijke wedstrijden spelen kunnen dit best in eigen omgeving blijven aanbieden.

Het verschil tussen officiële matchen en vriendschappelijke matchen is het gebruik van de kleedkamer.
Je mag die functie niet onderschatten tijdens competitiematchen.
De kleedkamer vormt een essentieel onderdeel, ook voor onder meer besprekingen.
Dat heb je met vriendschappelijke matchen minder. Bovendien zijn de verplaatsingen bij die laatste minder ver.

De jeugdvoetballers worden van dit alles ontzien.
We willen de jeugd nog altijd een perspectief geven.
Dat mentale aspect werd tijdens de vergadering benadrukt, aldus voorzitter Marc Van Craen.

Voetbal Vlaanderen doet een oproep aan al haar clubs en leden om in deze moeilijke tijden al het nodige te doen om zo goed mogelijk met deze omstandigheden om te gaan.
Voor toekomstige aanpassingen in de ene of de andere richting zal het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nieuwe besluiten nemen.
Wij vragen begrip voor de uitzonderlijke situatie en zeer moeilijke beslissing.
 
Voetbal Vlaanderen legt competitie seniores stil maar laat jeugd verder voetballen.
Het Bestuur besliste in zitting van 13 oktober na lang beraad, rekening houdende met de mogelijkheden voor onze clubs inzake de praktische organisatie, als volgt:
    - Jeugdcompetities U6 tot en met U17, gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal worden verder georganiseerd.
    - Het competitievoetbal seniores stijgen en dalen van 2de afdeling tot en met 4de provinciale, evenals het senioresvoetbal recreatief wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd, evenals de competities U19, U21 en de reserven.

Update vrijdag 4 sept'20

CORONAPROTOCOL VOOR COMPETITIES GEORGANISEERD DOOR VOETBAL VLAANDEREN !!

Een speler / speelster, trainer, bestuurder, scheidsrechter,… wordt helaas getroffen door covid-19 of moet in quarantaine verblijven.
Wat zijn de gevolgen voor de competitie en welke stappen dient een club of individu te ondernemen ?
Voetbal Vlaanderen stelde een protocol op voor het seizoen 2020-2021 dat geldt voor alle competities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen.

CORONAPROTOCOL VOETBAL VLAANDEREN
Onderstaand protocol geldt voor alle competities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen voor het seizoen 2020 – 2021. Een kort overzicht :

Contact met de huisarts / contact tracing wijst uit welke personen (spelers/speelsters/staff…) een test dienen af te nemen en/of in quarantaine moeten worden geplaatst.
Deze testen worden volledig terugbetaald door het RIZIV.
Besmette spelers / speelsters opstellen is strikt verboden.
Zij worden beschouwd als niet gekwalificeerd om deel te nemen aan de wedstrijd.

Veldvoetbal: bij 5 of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
Dit uitstel geldt eveneens voor besmetting/quarantaine van de eerste keeper en tegelijkertijd de reservekeeper.
Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd.
Verwittig zo snel mogelijk uw verantwoordelijk competitiesecretariaat.
Bij futsal en minivoetbal geldt de identieke regel vanaf 3 spelers of meer.

Tot 48u voor de aanvang van de wedstrijd kan u om uitstel verzoeken bij het verantwoordelijk competitiesecretariaat.
Dit vereist de nodige documenten als bewijs (doktersbriefjes, testresultaten, communicatie contact tracing,…).
Na ontvangst van deze documenten wordt de wedstrijd uitgesteld.
Wij garanderen uw privacy.
Bij latere vaststellingen (korter dan 48u voor de aanvang van de wedstijd) dien je het verantwoordelijk competitiesecretariaat te verwittigen.
Daarnaast dien je de GC van de tegenstander telefonisch en per mail te contacteren dat de wedstrijd niet kan doorgaan.
Binnen de 24u dient u de vereiste documenten als bewijs aan te leveren aan het verantwoordelijk competitiesecretariaat.
Indien deze bewijzen niet worden bezorgd zal het dossier door het bevoegde comité worden behandeld.

Een scheidsrechter die positief test of in quarantaine moet verwittigt z.s.m. het verantwoordelijk competitiesecretariaat en het betrokken bureau arbitrage.
We rekenen op ieders verantwoordelijkheid.
Kom niet naar een training of wedstrijd wanneer dit onverantwoord is voor de gezondheidssituatie van anderen.
Ook bij (lichte) symptomen blijf je thuis.

Update dinsdag 28 juli'20
 
GEEN SENIORES VOETBAL-, FUTSAL- EN MINIVOETBALWEDSTRIJDEN TOT EN MET 25 AUGUSTUS !
 
Na de beslissingen van de Veiligheidsraad op woensdag 27 juli bleef er voor de voetballiefhebber veel onduidelijkheid rond welke activiteiten al dan niet zijn toegelaten.
Na advies bij diverse partijen, maar vooral in het belang van de veiligheid van de actieve voetballer en voetballiefhebbers, kwam het Bestuur van Voetbal Vlaanderen op dinsdag 28 juli in spoedzitting bijeen.
In deze vergadering werden volgende beslissingen genomen voor de periode van woensdag 29 juli tot en met dinsdag 25 augustus:
 
    Voor seniores (vrouwen en mannen) mogen geen officiële (beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden gespeeld worden in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal.
De provinciale bekers (met startdatum op 2 augustus of 9 augustus) worden voor het seizoen 2020-2021 definitief geannuleerd.
Na overleg met de KBVB, worden de eerste vijf speeldagen van de bekercompetitie bij de mannen (Croky Cup) tot nader order uitgesteld.
Bij de vrouwen worden de eerste 3 speeldagen uitgesteld.
Jeugdteams kunnen, tot en met de U17, wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen (zowel in het veldvoetbal, futsal als minivoetbal).
Er mag 1 ouder per speler de oefenwedstrijd bijwonen.
De voorzorgsmaatregelen en uitgeschreven protocollen moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden.
Oefenwedstrijden voor de categorieën U19, U20 of U21 zijn niet toegelaten.
Tornooien (seniores en jeugd) mogen niet georganiseerd worden.
Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën. Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training bijwonen.
In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden gerespecteerd worden.
Indien het spelen van wedstrijden en of het organiseren van trainingen in uw provincie, stad of gemeente verboden is, dan overtreft dit bovenstaande richtlijnen.
 
Rond de opstart van de competitie bij de seniores (vrouwen en mannen) zal in een latere fase een beslissing genomen worden.
Hierbij zal Voetbal Vlaanderen rekening houden met de evolutie van het coronavirus en hieraan gekoppelde eventuele bijkomende beslissingen vanwege de overheden.
We willen de clubs zowel bij de praktische als sporttechnische voorbereiding(en) van de competitiestart zeker voldoende tijd gunnen.

Update : maandag 27 juli 2020
 
Ten gevolge van de heropflakkering van het coronavirus, heeft de Nationale Veiligheidsraad nieuwe preventieve maatregelen uitgevaardigd.
Het aantal toegelaten toeschouwers op indoor- en outdoor evenementen wordt met de helft verminderd, respectievelijk tot 100 en 200 personen.
 
Update : vrijdag 27 juni 2020
 
OPNIEUW VOETBALWEDSTRIJDEN MÉT PUBLIEK !
We zijn blij dat de vierde fase is ingezet en dat voetballen opnieuw kan !
We keren stilaan terug naar de sportomstandigheden van weleer.
Er zijn natuurlijk nog enkele beperkingen en we rekenen op ieders verantwoordelijkheid om hier bewust mee om te gaan.
 
WE ZETTEN DE BELANGRIJKSTE RICHTLIJNEN OP EEN RIJ :
    Alle sportactiviteiten- en wedstrijden bij alle leeftijdscategorieën kunnen hervat worden, zonder dat social distance hierbij moet toegepast worden voor de sportbeoefenaar.
Dit wil zeggen dat alle vormen van voetbalwedstrijden kunnen doorgaan vanaf 1 juli 2020.
Dit geldt zowel voor het veldvoetbal, futsal als minivoetbal.
Er moet steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig zijn.
De handen en het gemeenschappelijk sportmateriaal moeten voor en na de activiteit gewassen worden.
Activiteiten kunnen doorgaan met publiek
Vanaf 1 juli: max 200 indoor – 400 outdoor
Vanaf 1 augustus: max 400 indoor – 800 outdoor
Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd worden aan lokale overheden voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
Het is geen verplichting om deze toeschouwers te laten zitten. Ten alle tijden moet natuurlijk de social distancing gewaarborgd blijven tussen toeschouwers.
Het zitten kan wel een handig instrument zijn om tegemoet te komen aan deze voorwaarde.
Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk vanaf 1 juli.
We vragen onze clubs zoveel mogelijk spreiding te voorzien zodat er niet teveel mensen tegelijk in 1 kleedkamer aanwezig zijn.
We rekenen op de creativiteit en praktisch inzicht van onze clubs om risicovolle situaties zoveel mogelijk te mijden.
Indien het praktisch mogelijk is zou het aangewezen zijn de scheidsrechters een grote kleedkamer aan te bieden opdat zij zich niet met meerdere personen in een zeer kleine ruimte dienen om te kleden.
We raden aan tussen de wedstrijden of trainingen de kleedkamers goed te kuisen.
Ook de sportkantine kan opnieuw open sinds 8 juni 2020.
Dit wil zeggen dat u tijdens vriendschappelijke wedstrijden, tornooien,… eten en drinken kan verkopen.
De sportkantines volgen de regels van de horeca.
Dit betekent dat er verplicht zittend wordt geconsumeerd in de kantine.
Alle richtlijnen worden in deze praktische gids gebundeld.
 
Hoewel outdoor sporten nog steeds aanbevolen blijft, is er dus geen onderscheid meer tussen outdoor en indoor sporten, behalve dan de protocollen voor de infrastructuur zelf.
 
Als je wil sporten in groep, dan kan dat :
    - in georganiseerd verband door iemand als verantwoordelijke aan te stellen
- met maximum 50 personen. Belangrijk is dat verschillende sportbubbels van maximum 50 personen niet met elkaar in contact komen
- als je je handen en het sportmateriaal wast voor en na het sporten
- als je de veiligheidsprotocollen volgt !
 
De 6 gouden regels blijven van kracht, namelijk :
    - het respecteren van de hygiënevoorschriften
- activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren
- het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren
- het respecteren van de veiligheidsafstand;
- de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin.
(ter herinnering: dit is een individueel recht.)
- groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen.
(dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.)
 
Uitgebreide informatie kan u terugvinden via de coronawebsite, VSF of Sport Vlaanderen.
We brachten alle clubs intussen ook al op de hoogte via E-Kickoff en wensen hen enorm veel voetbalplezier en een goede start van het volgend seizoen!
Heb je na het lezen van dit artikel nog extra vragen? Aarzel dan zeker niet om de veelgestelde vragen te bekijken via Sport Vlaanderen.

Vanaf maandag 18 mei mogen voetbalclubs de trainingen hervatten in open lucht, mits een aantal voetbal specifieke voorwaarden.
 
De veiligheidsraad sprak zich op woensdag 13 mei 2020 uit over fase twee van haar afbouwplan.
Zo krijgen onze voetbalclubs groen licht om vanaf maandag 18 mei terug outdoor trainingen te organiseren,
mits een aantal voorwaarden worden nageleefd !
    Enkel trainingen in buitenlucht zijn toegestaan.
- trainen mag enkel in groepen van maximum 20 personen
- met respect voor de afstandsregels min. 1,5 meter afstand tussen de deelnemers
- trainingen organiseren mag enkel op de club en in aanwezigheid van een trainer
- geen wedstrijden, ook niet binnen het eigen team (afstandsregels)
- geen toeschouwers
- geen kantines
- geen kleedkamers
Voetbalclubs mogen alleen terug starten indien zij aan alle veiligheidsmaatregelen kunnen voldoen.
     
    VOETBALSPECIFIEKE VOORWAARDEN :
VOORAFGAAND AAN DE ACTIVITEIT :

• Enkel spelers en stafleden zonder luchtwegklachten (hoesten, verkouden, keelpijn en/of koorts) of andere ziekteverschijnselen (pijn op de borst,
- vermoeidheid, kortademigheid, diarree, verdwijnen smaak en geur) melden zich aan voor de activiteiten.
• Bij twijfel kom je niet naar de training of communiceer je vooraf met de medische staf of trainer van je team.
• Je moet vooraf je aanwezigheid bevestigen bij de verantwoordelijke/trainer.
     
    VERPLAATSING VAN EN NAAR JE TRAINING :
• Carpoolen is niet toegestaan.
• Openbaar vervoer mag, mits het dragen van een mondmasker die neus en mond bedekt.
• Je komt net voor de start van de trainingssessie toe en je vertrekt ook onmiddellijk na de trainingssessie.
• Je komt in trainingskledij toe en vertrekt ook terug in trainingskledij. Je kan je niet ter plaatse omkleden.
     
    AANKOMST OP DE CLUB :
• Je kan je auto plaatsen op de daartoe voorziene parking.
• Ouders begeleiden de kinderen maximaal tot aan de ingangspoort van de club.
- Van daar verplaatsen kinderen zich zelfstandig naar het trainingsveld.
- Indien nodig, organiseert de club een begeleider om kinderen van aan de ingang naar het veld te brengen.
Ouders keren onmiddellijk terug naar hun wagen.
• Er wordt gevraagd om onmiddellijk bij aankomst de handen te ontsmetten. Daarvoor voorziet de club handgel.
• De kleedkamers blijven gesloten.
• Er zal een mogelijkheid voorzien worden om naar het toilet te gaan.
- Daar kan je tevens je handen wassen en ontsmetten na het toiletbezoek.
- Het toilet wordt grondig gepoetst met detergent (min 70% alcohol), na elke trainingssessie.
• Je brengt je eigen water en gepersonaliseerde sportdrank mee.
     
    TRAINING :
• De trainingen vinden plaats in open lucht.
• Op ieder moment wordt er een afstand bewaard tussen de volwassenen,
- tussen kinderen en volwassenen en tussen de kinderen onderling van minimum 1,5 meter.
• De bal wordt zo weinig mogelijk aangeraakt met de handen, tenzij door de doelman (handschoenen).
• De bal inwerpen is verboden.
• Indien mogelijk dient het materiaal zoveel mogelijk individueel per speler voorzien te worden
- en voor en na de training door de speler zelf ontsmet te worden. Iedereen brengt z’n eigen handdoek mee.
• Indien gemeenschappelijk materiaal aanwezig is, dient dit ontsmet te worden na iedere sessie.
Hiervoor wordt er een verantwoordelijke aangeduid door de club.
• Bij overleg dient de trainersstaf een mondmasker te dragen.
- Tijdens het trainen is een mondmasker niet noodzakelijk als er buiten getraind wordt,
- en als de afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt.
• Op het terrein wordt niet gezeten of gelegen.
• Snuiten van de neus doe je niet op het veld. Papieren zakdoekjes zijn ter beschikking.
- Na gebruik dienen deze onmiddellijk weggegooid te worden.
- De club voorziet vuilnisbakken naast het terrein die geregeld op veilige manier (met handschoenen) geledigd worden.
• Er wordt eveneens niet gespuwd op het terrein of in de handschoenen als keeper.
     
    INDIEN ER MEDISCHE OMKADERING IS OP DE CLUB :
• Medische behandeling is mogelijk op afspraak.
- Hiervoor neem je voor de training contact op met de medische staf.
• Hier draagt zowel speler als medisch staflid een masker.
- De staf bij voorkeur ook handschoenen en respecteert in elk geval de handhygiëne indien handschoenen dragen niet mogelijk zou zijn.
• Na iedere behandeling wordt de behandelingstafel en medisch materiaal ontsmet.
     
    STAF :
• Het materiaal van de training wordt na de training steeds ontsmet.
• Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van gedeeld materiaal.
• Hou de staf zo klein mogelijk.
• De staf beweegt zich zo weinig mogelijk tussen de spelers.
     
    VOORZIENINGEN :
• Voorzieningen blijven gesloten, behalve het sanitair.
• In iedere ruimte moet er desinfecterende handgel voorzien worden.
• Laat de deuren zoveel mogelijk open.
• Raak zo weinig mogelijk deurklinken aan.
• Indien noodzakelijk wordt er éénrichtingsverkeer voorzien in de gang, spelerstunnel, etc.
- Om de social distance te kunnen garanderen.
     
    ALGEMENE GEDRAGSCODE VOOR SPELERS, OUDERS, CLUBMEDEWERKERS EN STAFLEDEN :
• Geen handen of ellebogen meer geven om mekaar te begroeten.
• Hoesten en niezen doe je in je elleboog.
• Niet spugen op het terrein.
• Niet hoesten naar iemand anders.
• Geen knuffels/scrums.
• Geen contact met het publiek.
• Geen handjeklap met supporters.
• Geen selfies of handtekeningen met fans.

OVERZICHT. De 5 fases van de exitstrategie : zo draaien we geleidelijk aan coronamaatregelen terug !
     
    De exitstrategie om de coronamaatregelen terug te draaien zal in vijf fasen verlopen, die gradueel ingevoerd worden.
Door monitoring kunnen we bepalen of de verspreiding van het virus het toelaat naar een volgende fase over te gaan.
     
  1 Fase 0 :
De eerste fase of ‘fase 0’ is de toestand die ook vandaag al geldt.
Het zijn regels over verplaatsingen, over welke activiteiten toegelaten zijn en welke niet, en over wat open blijft en wat niet.
Werken is toegestaan in deze fase.
     
  2 Fase 1a : vanaf 4 mei :
Iedereen ouder dan 12 jaar moet vanaf 4 mei een mondmasker dragen in het openbaar vervoer.
Een sjaal of andere bedekking van neus en mond is ook toegestaan.
Op openbare plaatsen wordt het gebruik van mondmaskers aangeraden.

Daarnaast besliste de Nationale Veiligheidsraad ook om vanaf 4 mei buitensporten met maximaal twee personen weer toe te laten, zoals “tennis en kajakken”.

Met betrekking tot economische activiteit moet telewerken zoveel als mogelijk de norm blijven.
Wat winkels betreft, mag er niets extra openen, behalve stoffenwinkels.
Zij zijn belangrijk voor wie zelf mondmaskers wil maken.
De industrie en B2B-bedrijven kunnen weer open, mits respect voor de regels van social distancing.

Iedereen moet in deze fase nog steeds zoveel mogelijk thuis blijven.
Alleen om te gaan werken, om naar de winkel te gaan, voor medische afspraken of voor fysieke activiteiten mogen we ‘ons kot’ verlaten.

Fysieke activiteit moet gebeuren met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en maximaal twee andere personen.
Daarbij moet je wel de anderhalve meter afstand bewaren.

We moeten ons ook niet langer beperken tot wandelen, fietsen of lopen.
Ook andere contactloze sporten zijn toegestaan.
Enkele voorbeelden : tennis, atletiek, vissen, kajakken, golf, ... die sporten moeten we wel in de buitenlucht beoefenen.
Het blijft verboden om gedeelde douches, kleedkamers of cafetaria’s te gebruiken.
     
  3 Fase 1b : vanaf 11 mei :
Op 11 mei mogen alle winkels open.
Daarbij wordt niet meer gekeken naar de sector of de grootte van de zaak.
Om iedereen dezelfde kans op succes te gunnen !
Dat gebeurt onder 'strenge voorwaarden' die voorafgaand aan het ingaan van de fase nog bepaald worden.
De gesprekken zullen in overleg met de sectoren en de sociale partners worden gevoerd.
Daarbij zal gekeken worden naar de organisatie van het werk, de ontvangst van klanten en het beperken van de toegang tot de winkel om drukte te vermijden.

De uitoefening van contactberoepen (bijvoorbeeld kappers) is in deze fase nog niet toegestaan.
In deze fase zal ook meer uitleg geven over de toekomst van sportwedstrijden en -competities.
     
  4 Fase 2 : vanaf 18 mei :
Een deel van de scholen kan de deuren vanaf 18 mei weer openen, waarvoor allerlei veiligheidsmaatregelen worden getroffen.
Zo moeten scholieren vanaf 12 jaar en leraren de hele dag een mondmasker dragen en zitten er veel minder leerlingen in de klas.
Vanaf 15 mei kan worden proefgedraaid. Kleuterscholen blijven gesloten, minstens tot 31 mei.

Ook wordt bekeken onder welke voorwaarden “contactberoepen” zoals kappers op 18 mei weer aan het werk zouden kunnen gaan.
Ook museabezoeken kunnen dan onder bepaalde voorwaarden misschien weer kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.

Tegen dan wordt ook de mogelijkheid onderzocht om weer privébijeenkomsten toe te staan.
Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.

Ook zullen pistes bekeken worden, zoals de mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen,
of de mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio’s van het land.
     
  5 Fase 3 : ten vroegste vanaf 8 juni :
De horeca zal pas ten vroegste vanaf 8 juni geleidelijk weer kunnen opstarten.
Eerst zouden restaurants in aanmerking komen voor een heropening. Later volgen eventueel ook cafés en bars.

Ook meerdaagse reizen - zowel in binnen- als buitenland - de opening van toeristische attracties,
en “kleinere openluchtevenementen” kunnen pas ten vroegste weer vanaf 8 juni plaatsvinden.
Massa-evenementen zoals festivals blijven verboden tot en met augustus.

Daarnaast wil de Nationale Veiligheidsraad voor het einde van mei ook een beslissing nemen over kampen van jeugdbewegingen en zomerstages.

OVERZICHT. Maatregelen verlengd tot 3 mei, pas volgende week datum voor heropening scholen, grote zomerfestivals afgelast !
     
    De Nationale Veiligheidsraad heeft vanmiddag opnieuw samen gezeten over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
Daar is beslist dat de algemene coronamaatregelen zeker tot 3 mei worden verlengd.
Beperkt bezoek toegelaten in rusthuizen, scholen nog niet open, grote zomerfestivals afgelast, tuincentra weer open.
     
Algemene maatregelen :
    Mondmaskers :
Van zodra de quarantainemaatregelen geleidelijk aan opgeheven worden, is het aangeraden om stoffen mondmaskers - zelfs een zogenaamd comfortmasker - te dragen in situaties waarin geen anderhalve meter afstand kan bewaard worden of op plaatsen waar veel volk is. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of in supermarkten. Dat staat in een nieuw rapport van de expertengroep die aanbevelingen moest opstellen rond het gebruik van mondmaskers.
     
    Voor de vergadering liep de lockdown tot op maandag 20 april. De Nationale Veiligheidsraad heeft de inperkingsmaatregelen rond het coronavirus verlengd tot en met 3 mei. We moeten ons dus nog even beperken tot essentiële verplaatsingen en anderhalve meter afstand. Samenscholingen blijven verboden.
De basisregels blijven onveranderd en moeten absoluut gerespecteerd worden”, zegt premier Wilmès (MR). “Deze algemene regels zijn bij iedereen bekend, of dat zouden ze moeten zijn. De politie zal overtredingen blijven beboeten. We rekenen nog altijd vooral op uw burgerzin en gezond verstand. Als u ziet dat het niet mogelijk is om een veilige afstand te bewaren, bijvoorbeeld in het park, dan kunt u beter vertrekken en op een ander moment terugkeren. Ik herhaal dat er op werven verder gewerkt mag worden met respect voor de afstandsregels. Het is ook niet verboden om de containerparken te openen.
Om deze verlenging draaglijk te maken, zijn er wel enkele kleine wijzigingen.
     
   

Overzicht :

     
    Rusthuizen :
Mensen in rusthuizen en instellingen voor mensen met een beperking kunnen bezoek krijgen van één persoon, vooraf aangeduid en telkens dezelfde. De voorwaarde is dat die persoon de laatste twee weken geen symptomen heeft gehad. Viroloog Marc Van Ranst vertelde in VTM NIEUWS dat mondmaskers bij zo’n bezoek aan het rusthuis verplicht zullen zijn en aangevuld moeten worden met andere hygiënische maatregelen. De residentiële voorzieningen zullen deze bezoeken zelf kunnen organiseren.
Deze regels zullen ook van toepassing zijn voor mensen die geïsoleerd leven en die zich niet kunnen verplaatsen.
     
    Scholen :
De scholen gaan nog niet opnieuw open na de paasvakantie. Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil volgende week wel met een datum voor de heropening van de scholen komen. De modaliteiten kunnen verschillen per gemeenschap.
De scholen zullen niet allemaal op dezelfde dag openen. “We denken in de eerste plaats aan een heropstart van het lager onderwijs”, zegt Weyts. Bij kleuters is de social distancing immers moeilijk te handhaven en leerlingen uit het secundair kunnen makkelijker alleen thuis blijven.
De resterende tijd van het schooljaar “gaan we maximaal benutten om les te geven”, aldus nog Weyts. We gaan die tijd niet spenderen aan examens allerhande, maar proberen zoveel mogelijk lestijd in te vullen en daar toch ook nog een zekere evaluatie aan te koppelen.
     
    Evenementen :
Grote zomerfestivals en andere massa-evenementen worden afgelast tot eind augustus. Het gaat onder meer om Rock Werchter, Graspop Metal Meeting, Tomorrowland, Pukkelpop, Cactus Festival en de Gentse Feesten. De exacte definitie van wat een groot festival is, ligt evenwel nog niet vast. Zowel wetenschappers als ministers gaven eerder al herhaaldelijk aan dat de kans zeer klein was dat de grote zomerfestivals konden doorgaan.
Voor kleinere en lokale festivals is er nog geen duidelijkheid. Maar binnen regeringskringen is te horen dat de kans klein is dat festivalletjes die een paar duizend mensen lokken kunnen doorgaan. Over enkele dagen zou daar duidelijkheid over komen.
     
    Winkels :
Tuincentra en doe-het-zelf-zaken kunnen vanaf zaterdag heropenen onder dezelfde strikte voorwaarden als voedingswinkels. Klanten moeten dus voldoende afstand kunnen houden. De leden van de Belgische Tuincentra Vereniging zeggen klaar te zijn om zaterdag weer de deuren te openen.
Doe-het-zelfketen Brico start meteen de voorbereidingen om vanaf maandagochtend weer klanten in zijn circa 150 winkels in België te ontvangen.
Bij concurrent Gamma, dat 86 doe-het-zelfzaken telt in ons land, was men verrast. Commercieel directeur Werner Van Gansbeke kan nog niet zeggen wanneer de winkels opnieuw open zullen gaan. “We hadden dit niet verwacht. We hadden gedacht dat we pas begin mei weer open zouden kunnen. We gaan nu bekijken hoe we het gaan doen.”
Sinds het begin van de lockdown mochten ook winkels die essentiële diensten leveren open blijven. Het gaat dan om apothekers, voedingswinkels en winkels voor dierenvoeding.
     
    Bedrijven :
Voor de bedrijfswereld blijven de huidige regels van toepassing. Telewerken moet nog enige tijd de voorkeur blijven krijgen. “Het doel is om de bedrijven sector per sector in staat te stellen hun normale activiteiten zo snel mogelijk te hervatten en tegelijkertijd adequate werkomstandigheden voor hun werknemers te garanderen, aangepast aan de situatie”, zo laat premier Wilmès weten.
     
    Pretparken :
Of pretparken kunnen openen, is nog niet duidelijk”, zegt minister van Binnenlandse Zaken De Crem (CD&V) in VTM NIEUWS. “Dat wordt pas later geëvalueerd.
     
    Restaurants en cafés :
Voor de horeca verandert er niets. Restaurants, discotheken en cafés blijven dus gesloten. Afhalen en leveringen kunnen wel nog, bijvoorbeeld in frituren. Ook drive-ins zijn nog toegestaan.
Cafés en restaurants zullen vermoedelijk pas als allerlaatste opnieuw kunnen openen. Niemand weet voorlopig wanneer dat zal zijn. “De Nationale Veiligheidsraad hoopt zich op korte termijn uit te spreken over de analyses en voorstellen daarover van de groep die belast is met de exitstrategie”, klinkt het vaag.
     
    Zomerkampen en reizen :
Over de zomerkampen is nog niets beslist, net zoals over de mogelijkheid om te reizen in de zomer. Voor dat laatste is ons land ook aangewezen op wat er in andere landen mogelijk is.
     
    Volgende week is er een nieuwe veiligheidsraad gepland, om de volgende fase, die van de versoepeling, te organiseren vanaf begin mei. Die zal geleidelijk gebeuren.

OVERZICHT : Maatregelen die U 'voorlopig' moet blijven volgen !
     
    De Nationale Veiligheidsraad heeft op 27 maart opnieuw samen gezeten om de coronamaatregelen te evalueren. Die waren in eerste instantie voorzien tot 5 april, maar werden na overleg met twee weken verlengd tot en met 19 april. Deze periode wordt na evaluatie mogelijk nog eens met twee weken verlengd, tot en met 3 mei. Voorlopig komen er geen nieuwe maatregelen, maar er wordt wel strenger toegezien op de naleving.
Als we nu onze inspanningen verslappen, zijn de gevolgen zwaar !
     
    Volgens de wetenschappers laten sommige indicatoren een vertraging zien in het aantal besmettingen, maar het is veel te vroeg om te zeggen dat de epidemie onder controle is. Onze inspanningen zijn pas begonnen, als we ze nu laten verslappen zijn de gevolgen zwaar.
Alleen noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan, bijvoorbeeld naar het werk als telewerk niet mogelijk is, naar de supermarkt, apotheek of de dokter.
     
    De regels rond naar buiten gaan. Daarover was eerder discussie ontstaan, nadat de politie om duidelijkere richtlijnen had gevraagd, bijvoorbeeld een beperking van het aantal kilometers van de woning. Die beperking komt er niet. De bedoeling is om in beweging te blijven, niet om urenlang in een park te blijven zitten.
Je mag buiten blijven voor de duur van je activiteit, daarna keer je meteen terug naar huis. Het is dus niet de bedoeling om naar zee of naar de Ardennen te gaan.
We rekenen op het gezond verstand. We vinden het ook belangrijk dat mensen nog kunnen wandelen, lopen en fietsen met dit mooie weer. Alleen moeten ze na de inspanning meteen naar huis. Het is niet de bedoeling om drukbezochte parken of zeedijken te bezoeken.
     
    Er komen wel extra controles bij zogenaamde ‘hotspots’. Zo zouden er te veel mensen 'gewild of ongewild' samentroepen in het Hallerbos, het Zoniënwoud, maar ook in natuurgebieden rond abdijen en zelfs de Muur van Geraardsbergen.
     
    Wat bedrijven betreft, blijft telewerken verplicht voor alle niet-essentiële bedrijven. Als dit niet mogelijk is, is social distancing verplicht. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, worden beboet of moeten sluiten. De gezondheid van de medewerkers blijft de prioriteit.
Ook de bedrijven en diensten in de essentiële sectoren moeten zich zoveel mogelijk aan die regels houden, zei Wilmès. De lijst met die sectoren en diensten wordt overigens de komende dagen bijgestuurd. De sociale partners hebben daarover een akkoord en de vernieuwde lijst wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.
     
    De situatie op de scholen blijft voorlopig wat ze is, met opvang voor kinderen van het zorgpersoneel of die enkel bij de grootouders terechtkunnen tijdens de paasvakantie.
     
    Er wordt wel strenger toegezien op de naleving van de maatregelen, met boetes die onmiddellijk geïnd kunnen worden. Wie zich niet aan de regels houdt, zal meteen beboet worden. We zitten niet meer in de fase van preventie. Spijtig genoeg hebben enkele mensen nog niet begrepen in welke situatie we zitten.
     
    Deelnemen aan de lockdown-party’s ?!
Het is essentieel dat iedereen meedoet en de maatregelen ernstig neemt. Veel jongeren voelen zich niet aangesproken omdat ze zich onklopbaar voelen. Maar een paar jongeren die hebben deelgenomen aan lockdown-party’s liggen nu op intensieve zorgen.
     
    Kunnen de zomerfestivals nog kunnen doorgaan ?
De Nationale Veiligheidsraad zal regelmatig worden bijeenroepen voor evaluaties. De zomerfestivals zijn nog veraf. Stap per stap !

De belangrijkste maatregelen nog eens op een rij :
     
  -


-


-



-

-

-


-


-



-



-


-



-



-
 
Afstand bewaren : iedereen moet zoveel mogelijk aan ‘social distancing’ doen en niet-essentiële fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden.
Indien een fysiek contact noodzakelijk is, wordt gevraagd anderhalve meter afstand te bewaren.

Thuisblijven : Burgers wordt gevraagd om binnen te blijven, tenzij een verplaatsing “essentieel” is.
Daaronder vallen bijvoorbeeld verplaatsingen naar het werk (indien noodzakelijk), voedingszaken, de apotheek, het tankstation, de post, etc.

Een frisse neus halen in de buitenlucht kan, maar enkel met het eigen gezin en één vriend of kennis.
Ook moet hier anderhalve meter afstand bewaard worden.
De auto of moto mag niet gebruikt worden voor plezierritjes of om naar een plek te rijden om daar te sporten.

Alle recreatieve activiteiten, sportieve, culturele, folkloristische, ongeacht hun grootte worden geannuleerd.

Samenscholingsverbod : Alle samenkomsten van groepen - van welke grootte dan ook - worden verboden.

Alle cafés, restaurants en discotheken worden gesloten.
Ook openbare markten gaan niet door, met uitzondering van voedingskramen die echt noodzakelijk zijn.

Handelszaken : Alle niet-essentiële handelszaken moeten sluiten.
Plaatsen als voedingszaken, apotheken, de postkantoren, tankstations en banken blijven open.

De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en maximaal 30 minuten.
Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.
Kapperszaken zijn intussen gesloten.

Reizen : Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden.
De luchthavens blijven open, maar er zijn wel veel minder vluchten.
De luchthaven van Charleroi heeft ondertussen de deuren tot 5 april gesloten.

Thuiswerk wordt de norm. Bedrijven waar dat niet mogelijk is, moeten afstand kunnen bewaren tussen hun werknemers.
Wie zijn werknemers nodeloos verplicht om naar het werk te komen, riskeert een boete.

Openbaar vervoer : De bussen en trams blijven rijden.
Wel moet iedereen anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar.
Spoorwegmaatschapij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel zijn gestart met een “treindienst van nationaal belang”.

De scholen : Alle lessen op lagere en middelbare scholen worden opgeschort.
De scholen blijven wel open voor kinderen van wie de ouders niet kunnen telewerken of niet in opvang kunnen voorzien.
Kinderdagverblijven blijven eveneens open.

Universiteiten en hogescholen worden aangespoord om aan afstandsonderwijs te doen.
De dertien Vlaamse hogescholen voorzien vanaf 18 mei de mogelijkheid tot contactluw onderwijs.
     
   
Bron :  https://www.hln.be/nieuws/binnenland


page counter